Badanie satysfakcji Klienta

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Zdecydowanie nie
 • Nie
 • Trudno powiedzieć
 • Tak
 • Zdecydowanie tak

Wizerunek Urzędu

 • Zdecydowanie nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie tak 5
 1. Urząd jest dobrze oznakowany
 2. Miejsca parkingowe są dostępne i wystarczające
 3. Wizerunek Urzędników jest stosowny do miejsca i funkcji
 4. Godziny pracy Urzędu są odpowiednie

Indywidualne podejście do Klienta

 • Zdecydowanie nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie tak 5
 1. Formularze są czytelne i zrozumiałe do wypełnienia
 2. Urzędnicy okazują zaangażowanie przy załatwieniu mojej sprawy
 3. Urzędnicy odnoszą się do mnie z szacunkiem
 4. Uzyskane od urzędników informacje są jasne i zrozumiałe

Kompetencje urzędników

 • Zdecydowanie nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie tak 5
 1. Urzędnicy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności
 2. Urzędnicy udzielają mi wszystkich niezbędnych informacji
 3. Urzędnicy udzielają pomocy w załatwieniu sprawy
 4. Urzędnicy potrafią rozwiązać moje wątpliwości

Terminowość obsługi spraw

 • Zdecydowanie nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie tak 5
 1. Szybkość obsługi jest odpowiednia
 2. Poinformowano mnie o terminie załatwienia sprawy
 3. Termin załatwienia mojej sprawy został dotrzymany
 4. Moja sprawa została kompleksowo załatwiona

Rzetelność obsługi

 • Zdecydowanie nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie tak 5
 1. Pracownicy wykazują obiektywizm w załatwieniu sprawy
 2. Moja sprawa została załatwiona zgodnie z przepisami
 3. Dokumentcja mojej sprawy jest przejrzysta
 4. Pracownicy Urzędu świadczą usługi sposób staranny

Strony internetowe

 • Zdecydowanie nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie tak 5
 1. Jak ocenia Pani / Pan stronę internetową bip.chodziez.pl
 2. Jak ocenia Pani / Pan stronę internetową www.chodziez.pl

Metryka Klienta